За Жени Уроци по Англиски Урок по английси 1

Урок по английси 1

                                    Conversation
John:Who are those men over there?
Steve:They are Nick and Peter.Don't you know them?
John:Of course I do.Weren't they in the mountain with us
last Saturday?
Steve:Yes,they were.And their sisters were with them.
You know their sisters were with them,don't you?
John:Yes,I do.Nice girls,aren't they?

Last Saturday-миналата събота
Over there-ей там

K.What day is it tomorrow,Lily?
L.It's Saturday,isn't it?
K.Oh,my!We have our English lesson tomorrow and
I don't know my lesson.Do you know it?
L.I don't know it,either.
K.Are you buzy after school,Lily?
L.Yes,I am.I have to do many things at home.
K.What about this afternoon?
L.I am free this afternoon.
K.Let'slearn it together this afternoon.
L.All right.

Oh,my!-вклицание като "боже мой"
What about this afteroon?-Ами следобяд?
Are ypu buzy?-зает ли си?
I am free-аз- своодна съм.


H.Where does your brother study English?
L.He studies in a Gorrespondence Course.
H.Is he pleased with the course?
L.I think he is.He already knows many things.
H.Do you know any other students of that course?
L.I don't know any,but he has some friends in it from 
other parts of Bulgaria.

Correspondence course-задочен курс
Is he pleased with the course?-доволен ли е от курса?

H.What do you think about this girl?I see her in Vitosha every Sunday.
K.I don't know her very well,but I like her very much.She looks nice
and usually answers all questions of the teacher very well.She wasn't
at school yesterday.
H.Well,yesterday was Monday,and as she was in the mountain on
Sunday perhaps she wasn't well yesterday.
K.I'm glad she looks well today.She's a fine girl,indeed.She always
knows her lessons and never makes mistake.

She looks nice-изглежда симпатична
Very much-много
I'm glad she looks well-радвам се,че изглежда добре.

                                   NEW WORDS
Saturday-събота
Sunday-неделя
Monday-помеделник
yesterday-вчера
today-днес
either-също
already-вече
always-винаги
to let-пускам,разрешавам
let's-хайде да
often-често
over-през, над, отвъд
buzy-зает
free-свободен
about-за,относно
to learn-научавам
together-заедно
never-никога
mountain-планина
perhaps-може би
indeed-наистина
past- минал

ПРАВИЛА ЗА ЧЕТЕНЕ И ПРОИЗНОШЕНИЕ:
1ОКОНЧАНИЕТО -DAY СЕ ПРОИЗНАСЯ ОТ АНГЛИЧАНИТЕ КРАТКО DEI
2В ДУМАТА buzy БУКВАТА u СЕ ЧЕТЕ i
3В ДУМАТА mountain ОКОНЧАНИЕТО -tain СЕ ЧЕТЕ tin


                              КЛЮЧ НА ПЪРВИ УРОК
Диалог 1
Джон:Кои са онези мъже ей там?
Стийв:Те са Ник и Петър.Не ги ли познаваш?
Джон:Разбира се.Не бяха ли те на планина с нас миналата събота?
Стийв:Да бяха.И сестрите им бяха с тях.Познаваш сестрите им нали?
Джон:Да симпатични момичете,нали?
Диалог2
К:Какъв ден е утре,Лили?
Л:Събота,нали?
К:О,боже мой!Утре имаме урок по английски,а аз не си зная урока.Ти знаеш ли го?
Л:И аз не го знам.
К:Заета ли си след училище,Лили?
Л:Да.Имам да върша много неща у дома.
К:Ами следобяд
Л:Свободна съм следобяд.
К:Хайде да го научим заедно следобяд
Л: Добре
Диалог 3
Е:Къде учи брат ти?
Л:Той учи в един задочен курс.
Е:Доволен ли е от курса?
Л:Мисля,че е.Той вече знае много неща.
Е:Познаваш ли някой от неговия курс?
Л:Аз не познавам никого,но той има някой приятели в него от други краища на България
Диалог 4
Е:Какво мислиш за онова момиче?Виждам я на Витоша всяка неделя.
К:Не я познавам добре,но много ми харесва.Изглежда симпатична и обикновено
отговаря много добре на всички въпроси на учителя.Тя не беше на училище вчера.
Е:Е,вчера беше понеделник и тъй като беше на планина в неделя,може би не е била
добре вчера.
К:Радвам се,че изглежда добре днес.Тя е чудесно момиче наистина.Винаги си знае уроците
и никога не прави грешки.

Последна промяна (Неделя, 22 Ноември 2009 20:49)