За Жени Здраве КИСТА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ

КИСТА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ

Здраве - Здраве

Обикновената киста на черния дроб е често срещано заболяване, което се наблюдава при 1-2% от хората. Това е доброкачествено заболяване на черния дроб, което се открива случайно при профилактични прегледи.


Обикновенно протича безсимптомно и най-често не се нуждае от лечение. Простите кисти на черния дроб са изпълнени с бистра серозна течност, а стената на кистата е ''тапицирана'' с жлъчен епител. Големината им варира от няколко милиметра до 10 или повече сантиметра. При 50% от случаите кистата е единична, при 40%-кистите са две или три в чернодробния паренхим и при 10% става въпрос за повече от четири кисти. По-често се срещат при жените, като засягат възрастта след 50 години.
В много редки случаи големи кисти могат да дадат симптоматика, изразяваща се в механично притискане, което води до нарушения в оттока на жлъчка по жлъчните пътища или притискане на съдовите структури в хилуса на черния дроб, водещо до портална хипертония. Именно тези кисти са обект на хирургично лечение. То се състои в изпразване на кистата и премахване на част от стената й. Това се нарича фенестрация на кистата. Операцията е безболезнена и лесно осъществима.
Говорейки за кисти на черния дроб не можем да не споменем и за паразитарните кисти - ехинококовите , които представляват една антропозооноза с бавен ход на развитие, стигаща до хирургично лечение. Чернодробната поликистоза е гинетично заболяване, при което може да се стигне и до чернодробна трансплантация в еволюцията на болестта, макар и много рядко.
Да не забравяме и кучешката тения. Ехинококозата е едно от най-тежко протичащите паразитни заболявания, което води до продължителна нетродуспособност, нерядко към  трайна инвалидизация, с чести рецидиви. Източник на заразата е  кучето, в червата на което се развива полово зрялата форма на кучешката тения. Кучетата се заразяват след консумация на сурово месо и  опаразитени с ехинококови мехури вътрешности на заклани животни. Междинни гостоприемници са човекът и почти всички видове селскостопански животни и диви бозайници, при които се развива междинен стадии на тенията, наречен ехинококова киста.

 

Още по темата