За Жени Лице и кожа Лицето говори

Лицето говори

Научете се да познавате хората.Трябва да знаете с кого имате работа,какво се иска от вас и какво може да дадете.В известен случай,няколко думи са достатъчни,за да дадат направление на целия в живот,но трябва да знаете къде да ги кажите и как.                                                                                                                                        Речта ти е написана на челото-прочетох я преди да заговориш.

ЧЕЛО-Сплеснато и тясно от костите към веждите чело,показва слаба интелигентност и ограничен ум.Същото мойе да се каже и за тясното и четвъртито чело.Отвесните чела,издути горе,притежават,положителните хора,математиците,умните,разположените да се занимават с умствен труд хора.

Ниското чело е знак на дебелашка природа.Умерено наведено назад чело,показва живо въображение и артистичен дух

Четвъртитото,малко гърбаво чело,означава разум,здрав смисъл,размишления.

Продълговатото,яйцеобразно чело издава мечтателен човек,идеалист,възторжен фантазьор.

Когато челото е подуто от средата,костеляво и широко,показва надарен с памет човек,благоразумен,наблюдателен,съзерцателен.

Кръглото,малкото гърбаво чело,принадлежи на деятелни,дързостни,енергични,амбициозни,красноречиви,страстни,недоволни от света хора.

Когато челото е кръгло,равно,като топка,или когато е тясно във вид на триъгалник,означава глупост,несръчност,мързел,подлост.

Триъгълно,но широко и леко подуто чело,означава тънкост,периферност,мечтателен ум,поетически дарби,гъвкав и любезен характер.

Когато челото се пресича от подута перпендикулярна жила,то издава големи умствени способности.

Челото,което никога не се бръчка,даже и при най силни вълнения,е явен знак на студенина и притворство,понякога и на низост.

ВЕЖДИ-Жоризонталните и много приближени до очите вежди означават твърдост,непоколебимост.

Много отдалечени от очите вежди означават умствена нищета.

Вежди като счупена линия-неуравновесен ум.

Извити силно към слепите очи-безумие,развалена природа.

Умерено закръглени и с правилно очертани вежди означава отворен характер.

Силно закръглени вежди-смелост,гордост.

Гъстите вежди-оригинален характер,странен.

Хоризонтални,наведени над очите-хитрост,мошеничество.

ОЧИ-много изъкналите очи означават бавно мислене,липса на здрав смисъл.

Бдлъбнати и подвижни очи-хитрост,злина.

Очи,които не са нито вдлъбнати,нито изпъкнали,показват равен характер,добри нрави,уравновесен ум.

Малки живи,подвижни очи-неспокоен,хитър,порочен ум.

Мигащи,смутени очи-срамежливост,боязливост,липса на изтънченост.

Ясни,живи,откровени очи-здрав разум,откровеност,воля.

Пазете се от хора,които гледат късо-те са лоши,подли.

НОС-Утопистите и оригиналните хора имат големи носове.Когато носът е дълъг и много грапав има някакво умственоразстройство.Четвъртит накрая нос имат твърдите,спокойни и благоразумни хора.Гурбав нос имат амбициозните,смелите хора.Месестият,валчест нос на края и надвесен над усните нос показва голяма чувственост.

 

Още по темата